Curly Hair Problem

Started by Soulwrecker, July 11, 2023, 08:34:13 AM

Previous topic - Next topic
Buddies, nababother ako sa mga sinasabi ng mga friends ko na what if magpakinis kalbo ako ay possible raw na magstraight ang buhok ko. Totoo po kaya ito?