Do you see ghosts?

Started by marvinofthefaintsmile, August 27, 2013, 09:45:22 PM

Previous topic - Next topic
Mga kaluluwa dapat di nakapananakit ng tao diba? Kasi parang hangin lang sila. Di sila "spatial".