Music Lovers' Thread

Started by bokalto, May 10, 2017, 08:47:48 AM

Previous topic - Next topic
I've been doing some improvisation with Jazz Chord in the Pipe Organ and I've noticed na maganda po pala pakinggan.

Baka makagawa ng kanta dahil dito hehe
I've always envied people who do impromptu compositions. Pahawakin mo lang ng gitara or flute, may tinutugtog na, kapa kapa lang.
On topic, currently listening to a lot of 70s soul music hahaha ewan ko rin bat ako dito nakarating.