News:

Welcome to PGG Forums:
Ask for tips and advice ranging from men's fashion, grooming, hairstyles and dating women.

Main Menu

Luxurious Manny Pacquiao's Car collection

Started by henryhartmann, April 06, 2020, 05:05:29 PM

Previous topic - Next topic

henryhartmann

Mayroon bang nagmamalasakit kay Pacquiao? Gusto kong ibahagi ang tungkol sa kanyang koleksyon ng kotse.
Mayaman siya, siyempre, ngunit gayon pa man, mayroon siyang Mitsubishi sa kanyang koleksyon ng kotse bilang isang kotse sa lungsod.
pinag-uusapan ang marangyang kotse, Cadillac - Trump's beast, hindi dapat palampasin.
Marami pa, may kilala ka ba?
Check out: https://philkotse.com/market-news/lets-take-a-look-at-the-luxurious-manny-pacquiaos-car-collection-6400