Still Supot

Started by Amazing_Bro, December 20, 2020, 02:33:27 PM

Previous topic - Next topic

I think basta malinis ka lang

kamusta na mga tao dito???? kwentuhan naman tayoHis preference. It must be respected.

To.be cut or.not, is a free choice..pero kung gusto.magpatuli, may paraan


Tinatamad na, kasi messenger na atbp puntahan

Quote from: outcastblueboy on September 19, 2023, 09:53:30 PMTinatamad na, kasi messenger na atbp puntahan


yun n nga, missing the days n alive na alive dito.

Quote from: lipwaysr on September 21, 2023, 06:11:15 AM
Quote from: outcastblueboy on September 19, 2023, 09:53:30 PMTinatamad na, kasi messenger na atbp puntahan


yun n nga, missing the days n alive na alive dito.

True... pero, once in a while, usap tayo d2