News:

Having problems registering or logging in?
Contact us here.

Main Menu

Curly Hair Problem

Started by Soulwrecker, July 11, 2023, 08:34:13 AM

Previous topic - Next topic

Soulwrecker

Buddies, nababother ako sa mga sinasabi ng mga friends ko na what if magpakinis kalbo ako ay possible raw na magstraight ang buhok ko. Totoo po kaya ito?